Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego