Stajnia Grom

Nasze konie mieszkają w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych

Jednym z podstawowych celów działania Stowarzyszenia jest popularyzacja i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z chowem i treningiem koni prowadzonym zgodnie z ich naturą. Jest to możliwe, między innymi, dzięki bliskiej współpracy ze Stajnią Grom, która specjalizuje się właśnie w takim podejściu do koni.

Ośrodek ten położony jest na północy Opolszczyzny, w Gierałcicach (gm. Wołczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie), 12 km od Kluczborka, 24 km od Namysłowa, 32 km od Kępna, 45 km od Opola, 90 km od Wrocławia.

Ta kameralna, bo jedynie 10 – konna, stajnia zapewnia indywidualne podejście i pełną, profesjonalną opiekę nad każdym koniem.
Jest to doskonałe miejsce na emeryturę dla koni starszych, w trakcie rekonwalescencji po kontuzjach czy zabiegach, a przede wszystkim dla koni, których właściciele chcą zapewnić im spokojne, maksymalnie zbliżone do naturalnego, życie.

Stajnia zapewnia bardzo dobre warunki treningowe, również specjalistyczne do łucznictwa konnego, z których w pełni mogą korzystać właściciele koni.

Oferta

Pełną ofertę Stajnia Grom stanowi:

- pensjonat dla koni (chów wolnowybiegowy i stajenny),
- fizjoterapia koni (terapie manualne),
- trening rekreacyjny i sportowy jeźdźców,
- trening łucznictwa konnego,
- trening sportowy koni,
- przygotowanie koni i udział w zawodach,
- trening koni metodami naturalnymi,
- wczesne szkolenie źrebiąt (imprinting),
- przygotowanie koni do łucznictwa konnego.

Chów WOLNOWYBIEGOWY

- od wczesnej wiosny do późnej jesieni lub przez cały rok,
- duża wiata, zapewniająca schronienie,
- stały dostęp do solidnie i bezpiecznie ogrodzonego pastwiska,
- stały, nielimitowany dostęp do siana podawanego w paśnikach i siatkach,
- stały dostęp do wody, lizawek, drapaczek dla koni.

Chów STAJENNY

- od późnej jesieni do wczesnej wiosny (w razie konieczności i w innym okresie),
- duże boksy (3,5 x 3,5 m) z pełnym wyposażeniem (żłób, poidło, lizawka, otwierane okno) ścielone słomą i regularnie sprzątane,
- codzienny pobyt na dworze, z pełnym dostępem do całej wolnowybiegowej infrastruktury, od rana do wieczora.

Możliwość korzystania z infrastruktury ośrodka:

- hali (jasnej i przyjaznej dla koni, o wymiarach 15 x 42 m),
- zewnętrznej ujeżdżalni z orbitą,
- wygodnego miejsca do pielęgnacji koni,
- obszernej siodlarni,
- miejsca do organizowania ognisk,
oraz bezpośredniego wyjazdu z ośrodka w rozległe tereny przepięknego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego