Hipoterapia

to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

 

Hipoterapia wpływa na następujące sfery:

fizyczną

podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego oraz powierzchniowego

emocjonalno – motywacyjną

wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych

poznawczą

stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności

społeczną

aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji

Formy hipoterapii:

 • fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe. Prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem
 • psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego
 • terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi. Jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia

Wskazania do hipoterapii

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:

 

zespoły neurologiczne

 • mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta,
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • minimalne uszkodzenia mózgu,
 • choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty),
 • dzieci niedowidzące i niewidome,
 • choroby i zaburzenia psychiczne,

zespoły ortopedyczne

 • wady postawy,
 • skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych,
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn,

inne

 • zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia,
 • zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne,
 • opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Wojtek Osiecki – jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jako junior startowałem w barwach LKJ Ostroga Opole, szkoląc się u Marka Marczaka i Rudolfa Mrugały, później reprezentowałem kluby JKS Wysoka 2 oraz LKJ Platan.

Doświadczenia instruktorskie zdobywałem pod okiem trenera I klasy Małgorzaty Brodziak oraz przez wiele lat współpracując z trenerem I klasy Andrzejem Szmyrką, następnie prowadząc własny ośrodek jeździecki pod Wrocławiem, a później na Opolszczyźnie.
Jako terapeuta pracowałem w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na stanowisku pedagoga specjalnego – terapeuty oraz przez pięć lat w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla dzieci w Jaszkotlu jako hipoterapeuta.

Kilka lat temu zainteresowało mnie łucznictwo konne. Doświadczenia zdobywane przez wiele lat na parkurach, pozwoliły mi dość szybko wejść w tę nową dyscyplinę sportu. Dzięki intensywnemu treningowi, pojawiły się pierwsze sukcesy. Dzisiaj wśród najważniejszych swoich osiągnięć mogę wymienić tytuły:
- indywidualnego Mistrza Europy (2015),
- dwukrotnego indywidualnego vice Mistrza Świata (2014, 2015),
- drużynowego Mistrza Świata (2014),
- złotego medalistę European Grand Prix Series (2014, 2015, 2016, 2017),

 

Moi podopieczni również odnoszą sukcesy: Leszek Moniakowski zdobywając tytuły indywidualnego vice Mistrza Świata Juniorów (2015, 2016) oraz Oskar Dawid wraz z Leszkiem zdobywając tytuł drużynowych vice Mistrzów Europy Juniorów (2017).
Interesuje mnie nie tylko sport, ale przede wszystkim partnerstwo z koniem. Brałem udział w kilku szkoleniach z jeździectwa naturalnego, m. in. z Jerzym Sawką i Gyulą Meszarosem oraz z wczesnego szkolenia źrebiąt (imprintingu) z Viktoria Pietkiewicz.

Posiadam uprawnienia:
- instruktora hipoterapii,
- certyfikowanego praktyka NLP (neurolingwistycznego programowania),
- instruktora sportu z jeździectwa,
- instruktora rekreacji z: jazdy konnej, piłki nożnej, piłki koszykowej, gimnastyki i pływania,
- instruktora łucznictwa konnego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego